Missie

Onze missie is om de eigen kracht van onze cliënten zodanig aan te spreken, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zo optimaal mogelijk zelfredzaam in deze maatschappij kunnen participeren.

Bij onze zorg- en dienstverlening wordt rekening gehouden met:

•           Persoonlijke voorkeuren en leefomstandigheden (oog voor de cliënt);

•           Culturele achtergrond;

•           Vaste zorgverlener of team (vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener);

•           Alle zorg- en dienstverlening zo mogelijk in één hand (coördinatie met oog voor de cliënt);

•           Goede afstemming binnen de zorgketen.

Visie

Atlas Thuiszorg wil de multiculturele organisatie zijn binnen Den Haag en omstreken, zonder een specifieke doelgroep of afkomst. We staan goed bekend bij verwijzers, die ons weten te vinden. We wijzen in principe niemand af, maar bekijken samen de begeleiding bereidheid en zodra die er is bepalen we samen de mogelijkheden die er zijn. Daarbij kunnen we steeds meer diensten binnen het zorgspectrum aanbieden van begeleiding, dagbesteding en eventuele ondersteunende zorg.