Klachtenprocedure

Als onderdeel van onze toewijding aan kwaliteitszorg is Atlas Thuiszorg aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijke organisatie die specifiek is opgericht om klachten te behandelen die betrekking hebben op de zorg die wordt verstrekt door zorgaanbieders die deel uitmaken van hun netwerk.

Wij hechten groot belang aan transparantie en het waarborgen van de kwaliteit van onze zorgdiensten. Als cliënt heeft u het recht om uw stem te laten horen en eventuele zorgen te uiten. Klachtenportaal Zorg fungeert als een onpartijdige bemiddelaar, en hun rol is het onderzoeken en behandelen van klachten met de hoogste mate van objectiviteit en eerlijkheid.

Bij Atlas Thuiszorg moedigen we een open dialoog aan en zijn we vastbesloten om eventuele zorgen serieus te nemen. We geloven dat deze samenwerking met Klachtenportaal Zorg een belangrijke stap is in het verzekeren van de kwaliteit en de tevredenheid van onze cliënten. U kunt erop vertrouwen dat we ons inzetten voor de hoogste normen in de zorg en het adequaat behandelen van klachten wanneer dat nodig is

Heeft u klacht ?

Hieronder kun je de reglementen per onderdeel downloaden.