×

Onze missie is om de eigen kracht van onze cliënten zodanig aan te spreken, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zo optimaal mogelijk zelfredzaam in deze maatschappij kunnen participeren.

Bij onze zorg- en dienstverlening wordt rekening gehouden met:

•           Persoonlijke voorkeuren en leefomstandigheden (oog voor de cliënt);

•           Culturele achtergrond;

•           Vaste zorgverlener of team (vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener);

•           Alle zorg- en dienstverlening zo mogelijk in één hand (coördinatie met oog voor de     cliënt);

•           Goede afstemming binnen de zorgketen.

X